PalvelutArvot näkyvät arjessamme
  1. Asukkaan yksilöllisyyden huomioiminen: Hoito- ja palvelusuunnitelmassa asukkaan hoivan tarve suunnitellaan yksilöllisesti. Asukkaat sisustavat huoneensa itse ja käyttävät omia vaatteitaan.

  2. Asukkaan kunnioittaminen: Asukkaan mielipiteet sekä yksilöllisyys huomioidaan ja hänet sekä omaiset otetaan mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutumiseen. Karoliinakoti on asukkaan Koti.

  3. Yhteisöllisyyden tukeminen: Yhteisöllisyys on tärkeä Kodin tunnusmerkki. Karoliinakodissa asukkaat syövät pääsääntöisesti ruokasalissa ja viettävät paljon aikaa yhteisissä tiloissa. Asukkaille yhteiset oleskelu-, ruokailu- sekä wc- ja pesutilat.

  4. Toimintakyvyn ylläpitäminen näkyy arjessamme Hoito- ja palvelusuunnitelmissa sekä arjen toiminnoissa. Käytämme hoitotyössä kuntouttavaa työotetta, joka vahvistaa vanhuksen jäljellä olevia kykyjä ja taitoja.

  5. Kodinomaisuus: Karoliinakoti on sisustettu kodikkaaksi ja viihtyisäksi ympäristöksi, joka luo asukkaalle turvallisen paikan asua. Asukkailla on omat vaatteet ja huoneen sisustus. Lisäksi ruoka valmistetaan itse.

  6. Virikkeellisen ympäristön luominen: pyrimme ulkoilemaan asukkaiden kanssa päivittäin. Lisäksi pidämme toimintatuokioita päivittäin, jolloin lauletaan, jumpataan, pelataan, luetaan tai tehdään jotain muuta mukavaa ja virikkeellistä. Teemme myös retkiä kodin ulkopuolelle kuten Keskisen kyläkauppaan ja Rysköille. Meillä käy myös ulkopuolisia vierailijoita viihdyttämässä asukkaita.
HenkilökuntaMoniammatilliseen henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä geronomi, lähihoitajia, laitoshoitaja, hoiva-apulaisia sekä kaksi emäntää. Sairaanhoitajana toimii itsenäinen ammatinharjoittaja ostopalveluna.
Alavuden Karoliinakoti, Kuivasjärventie 105, 63300 Alavus, Puh. 040 411 8491